در معاملات املاک چه نکات حقوقی را رعایت کنیم؟

با توجه به افزایش اختلافات مطرح شده در مراجع قضایی در خصوص املاک بهتر است از نکات حقوقی مهم در خصوص معاملات املاک آگاه باشیم.