چگونه روانشناسی رنگ را به طراحی داخلی خود بیاوریم؟

روانشناسی رنگ ابزاری قدرتمند در طراحی داخلی است که بیش از هر عامل دیگری بر حال و هوای اتاق تأثیر می‌گذارد. رنگ‌ها و سایه‌های مختلف احساسات خاصی را برمی‌انگیزد.