ملک مشاع چیست و چه شرایطی دارد؟

گاهی املاک بیش از یک مالک دارند و به اصطلاح ملک مشاع محسوب می‌شوند. در این مقاله در مورد املاک مشاع و موارد قانونی مرتبط با آن نوشته‌ایم.