مکانی شبیه به هیچ‌ کجا! خانه‌های صورتی سافک

خواه ناخواه چشم همه‌مان به دیدن خانه‌هایی با رنگ‌های سفید، سیاه و خاکستری عادت کرده و تاکنون به ندرت خانه‌ای با رنگی جز این رنگ‌های در خیابان‌ها و کوچه‌ها دیده‌ایم. اما خیلی دورتر از کشور خودمان در “Suffolk Pink” انگلستان، خانه‌های صورتی سافک به هیچ کجا شبیه نیستند. خانه‌های صورتی متنوعی در جهان وجود دارد اما …

مکانی شبیه به هیچ‌ کجا! خانه‌های صورتی سافک ادامه »