(فاز اول خدمات در مناطق منتخب تهران)

با روش‌ها و پروتکل‌های بهداشتی پلاک 98 در بازدید خانه بیشتر آشنا شوید

پلاک 98 چه کمکی به شما می‌کند؟

با ما خانه رویایی خود را سریع و راحت پیدا می‌کنید.

ما به شما در اجاره یا فروش سریع و راحت خانه‌تان کمک می‌کنیم.

ما به شما تخفیف بالا یا حتی صددرصدی در کمیسیون می‌دهیم.

در محله‌های تهران بگردید